Ana Sayfa

“Amentü Billahi” diyen için Hac bir yöntemdir, Allah'ı Tanıma yöntemidir.

"Hac’ca Allah'ı tanıyabilmek için gidilir. Aksi halde, köyünü uzun yıllar görmemiş birisi de köyüne gider, oraları görür, ağlar “şurada şöyle yapmıştım, burada böyle yapmıştım” der, romantik duygularla gezer. Değil, Hac böyle bir seyahat değil! Hac bir laboratuar! Öyle bir laboratuar ki eğer o laboratuarın imkânlarından yararlanabilirseniz döndüğünüzde “müthiş bir tanımayla” dönersiniz, “şehadetle” dönersiniz. “Müthiş bir Hac yaptık” diyene niye dediğinizde, “şurada şöyle ağladık, burada böyle yaptık, müthiş bir Hac'tı" diyorsa olmaz. "Niye?" denildiğinde, “tanıyarak döndük” derseniz ancak o "müthiş bir Hac yaptık" olur! Çünkü bütün mesele Allah'ı tanımak üzerine! Eğer tanıma hakkıyla gerçekleşirse siz Hac’la, gayet önemli olan BekaBillâh mertebesini elde edersiniz, Biiznillah.."

Mustafa Yılmaz DÜNDAR,
5 Nisan 2018

Kelime-i Şehadet önemli, ilerletici ve tesirli bir zikrullahtır

“La ilahe illallah” Kelime-i Tevhidi’ni manasına uygun olarak ilk kullanacağımız yer düniHİ algıdan kurtulma çalışmalarıdır. “La ilahe illallah” Kelime-i Tevhidi’nde “LA İLAHE” diyerek reddettiğimiz mana, batıl olan DȗniHİ algı ve zann’larıdır. Kelime-i Tevhid’i zikrullah yaparken onun birkaç basamak manası vardır ki bu manalar bizi yukarıya taşır, yakînimizi kolaylaştırır. Bu yüzden cennetin kapısında “La ilahe illallah” yazılı denilmektedir. Aslında Kelime-i Tevhid’i anlatmaya, “o nedir?”i ifade etmeye ben acizim… Onu nasıl kullanacağımızı biraz anlatmaya çalışayım ama “O nedir?”i nasıl anlatayım… Bir kere, onu hiç manasını bilmeden söylemeniz bile tesirlidir. Bir ilaç var, prospektüsünü okumamışsınız ama verene güvenmiş içiyorsunuz, tesir eder; etki mekanizmasını bilirseniz de bilmezseniz de tesir eder Ama bilirseniz başka tesir eder, bilirseniz çok başkadır, anlatılmaz… “La ilahe” manası için, bu geldiğimiz konuya ilişkili olarak bir tarif yapalım: “La ilahe” diyerek reddettiğimiz mana, batıl olan DȗniHİ algı ve zann’larıdır, “İllallah” diyerek tasdik ettiğimiz, iman ettiğimiz, ikân’ını talep ettiğimiz mana ise, Hakk olan Billahi gerçeğidir. Bu genel manalar içerisinde özel bir tanımlamaya “La ilahe illallah” diyoruz, bu dȗniHİ algı sebebiyle müstakil ve özgür olarak nitelenen iradeye “La ilahe” diyoruz. “Biz Allah’ın verdiği yetkiyi Allah için, söylediği şekilde ve Allah’ın rızasını umarak kullanırız” teslimiyeti içinde “İllallah” diyoruz. Dolayısıyla, “La ilahe illallah” Kelime-i Tevhidi öyle bir ilaç ki… Şöyle anlatalım: Zemzem Suyu için; “öyle bir ilaçtır ki, ne için şifa diliyorsan ona şifa olur” denildiği gibi, bu da öyle her şeye şifa gibidir. “La ilahe illallah” Kelime-i Tevhidi öyle özel bir şey ki, bahsedilen “DȗniHİ algı” ve “Billahi anlamındaki hayat”la ilgili (bu açıkladığımız manada […]
27 Eylül 2017

Güzel ve Çirkin…

Güzel ve Çirkin tanımları aslına ulaşmadan bu hal (nefsi zulümden kurtarmak, kesretin esaretinden kurtulmak) mümkün olmaz… Öyleyse;