Ana Sayfa

Hicri 1438. Yıl

“B” idrakıyla yaşayanlar takvim başlangıcı olarak Hicret’i kabul ediyor

01 Muharrem 1438 / 02 Ekim 2016

Takvimin başlangıcı için Hicret’i almışlar, “Hicri Takvim Yılı” diyoruz.

Efendimiz’in doğum günü gibi önerilere rağmen Hicret’i başlangıç alıyorlar.

Çünkü hicret beyaz sayfa açmaktır, bir idrakten diğerine göçmektir ve bu hayatımız için çok önemlidir.

Bir takvim oluşturulacak ama neyi başlangıç alacaklar? İşte bunu tartışıyorlar. Fikirler ileri sürülüyor. Bir kısmı "Efendimiz’in doğumunu başlangıç yapalım" diyor, diğer bir kısmı başka bir olayı başlangıç yapmayı öneriyor. Sonuçta çok güzel bir olay oluyor, çok enteresan bir şeyi başlangıç yapıyorlar: Hicreti! Tartıştıktan sonra doğumunu veya bir başka olayı değil, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem’in Hicreti’ni takvim başlangıcı yapıyorlar.

Hicret’in başlangıç olması çok önemli; çünkü o önemli bir mana!

“Billahi” kapsamında hareket edince sonuçlar da o doğrultuda ilham yollu oluyor, heva ve heveslerinden olmuyor.

“B” idrakıyla yaşayanlar birçok öneriyi tartışıp Efendimiz’in Hicret’ini başlangıç görüyor, takvimin başlangıcı olarak da Hicret’i kabul ediyorlar

Hicret cennete hicrettir, bu yüzden şarttır, bu yüzden bir başlangıçtır. Cennete girmeyi sağlayacak esas hicret “A" Takdim Formu’ndan “B" Takdim Formu’na hicrettir. Bu hicret yapılmadan cennet yoktur. Peki, biz bu hicreti nasıl yapacağız, ne yaparsak hicret etmiş olacağız?

“A” Takdim Formu”ndaki hayatı “B” Takdim Formu”na taşıyacağız. Bir bölgeden bir başka bölgeye taşınır gibi, göçer gibi, bildiğimiz zahiri hicreti yapar gibi! Şimdilerde evden eve nakliye diyorlar, taşınacağınızda bir nakliyeci tutup size yeni evinizde neler lazımsa onları taşıyorsunuz. Onun gibi, neleriniz varsa “B” hayatında işe yarayacak olanları İhlâs Hayat Döngüsü’ne taşıyacaksınız.

“Asi” yapıyı fonksiyonsuz kılmak isteyen için, İhlâs Hayat Döngüsü’ne, İhlâs Suresi’ne, ihlâslı hayata, ihsanlı hayata, “B”ye hicrete karar vermiş kişi için önemli bir ipucu paylaşalım:

Hicrete karar vermeden önce nerede, kimi nasıl sevmişseniz değiştireceksiniz. Mesela, kişi eşine desin ki; ben seni “A” Takdim Formu’ndayken sevmiştim, o sevgi benim “A” halimle ilgiliydi, sende ona göre kriterler görüp ona göre beğenmiştim, ona göre sevmiştim. Şimdi ben seni İhlâs Hayat Döngüsü’ne uygun idrakla yeniden seveceğim. Tuhaf geliyor değil mi? Sevgi ile ilgili neyiniz varsa hepsini değiştireceksiniz! Çünkü onların hepsi “A”nın sevgileri! “A” Takdim Formu’nun sevgisinden ancak maraz doğar. O sevgi cehenneme yöneliktir.

Çok önemli ikinci nokta; Hicret’e karar vermeden önce nelerden korkuyorduysan hepsini “B”ye taşıyacaksın. Onlar “Asi” Takdim Formu’nun korkularıydı, o korkuları “Billahi” Takdim Formu’na taşıyacaksın. Kalması gerekenleri bırakacaksın, “B” için gerekenleri alacaksın.

Üçüncü önemli iş; “A” Takdim Formu’nda ne tür yeteneklerin varsa tümünü “B” Takdim Formu’na taşıyacaksın. Taşırsan o yetenekler ihlâslı olur. Mesela bir doktor, “A” Takdim Formu’ndaki tedavi yeteneğini “B”ye taşırsa onun elinde tedavi eden o olmaz.

Allah’ın verdiklerini Allah yolunda harcamak, harcama çeşitlerinin tümünü kapsayınca, o olay “Billâhi anlamında hayat tarzı” olarak tanımlanır, bu hali “Billâhi algı ile yaşamak” diye tanımlayabiliriz.

İşte, Billâhi anlamında yaşamak isteyen tâlib, dûniHİ hayata ait neyi varsa vermeye başlıyor, Allah için hepsini terk ediyor!

Bunun ismi HİCRET’tir. Esas hicret dûniHİ’den Billâhi’ye gelmektir.

Hicret edeceğimiz algı Billâhi algıdır

"Hicret edeceğimiz algı Billahi algı!" dedik ve bunun için bir hedef koyduk:

Billahi algı sürdürülebilir olmalı ve o algı ikana dönüştürülebilmelidir.

Billâhi algının sürdürülebilir olması ve ikana dönüşebilmesinde dikkat etmemiz gereken iki husus vardır:

Birisi, tâlibin mümkün olduğunca kesintisiz olarak kendisine telkinde bulunmasıdır. Tâlip bu amaçla kendisine daima telkinde bulunacak: “Allah’ın dışı yoktur, ancak Allah! Bütün yaratılanlar İlmullah’ta O’nun dileğinin sûretleridir, İlmullah’ta var gibi görünenlerdir. Güç Allah’ındır, Mülk Allah’ındır, Hüküm Allah’ındır. Dışı yoktur, ancak Allah! Müstakilen VAR ve Muhtar olan ancak Allah’tır.”

Bu telkinlerle yaşayan tâlib için Allah’ın dışı olmaz! O zaman, Allah’tan başka Müstakilen VAR ve Muhtar bir varlık düşünmek boştur, bâtıldır.

Bu telkin, yapılacak zikrullah çalışmasının ana mânâsını, temelini, esasını oluşturur.

Ve bu telkin Kelime-i Tevhid’dir, Lâ ilâhe illalllah'tır.

“Lâ ilâhe illallah” zikrullahı sırasında zihnimizde olması gereken bilinç bu telkindir!

Billâhi algının sürdürülebilir olması ve bir algıyken ikana dönüşebilmesi için ilkin, bu anlamdaki "Lâ ilâhe illallah" telkinleri ve zikrullahın kesintisiz olması gerekiyor.

Bu hayal beyinde kesintisiz olursa Billâhi algı oluşacaktır! O algı oluşmadan olmaz.

Billâhi algı olmadan, onun derin beyin izi olmadan dûniHİ algı silinmez.

İşte bu kesintisizlik için; buyrulur;

“Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzere yatarken Allah’ı zikrederler (her vakit Billâhi algıdadırlar).” (Al-u İmran; 191)

Billâhi algının sürdürülebilir olması ve ikana dönüşebilmesi için ikinci husus, Billâhi algı kapsamında fikir, fiil ve amel içeren hayat tarzının mümkün olduğunca kesintisiz olmasıdır, buna gayret etmektir.

Önce Billâhi anlamında telkinleri kesintisiz hale getirdik. Şimdi ona uygun hayat tarzının sürdürülebilir ve kesintisiz olmasına gayret ediyoruz.

Billâhi algıya ait hayat tarzını sağlayan şey rukû halidir.

Billahi hayat tarzının sürdürülebilir ve kesintisiz olmasını daimî rukû halinin muhafazası sağlar.

Yeni bir davranış biçimi ile karşı karşıyayız! Daimî rukû hali! Daimi rukû hâlini muhafaza etmek!

RUKÛ HALİ aslında bir hayat tarzıdır ve Allah’tan utanmak diye tanımlanabilir.

Salâttaki rukû da bu mânâdadır. Salâttaki rukû, hayat tarzı olan rukûnun Rabbimize sunuluşunu ve Rabbimizin de inşaAllah kabulünü bize yaşatır.

Yılmaz DÜNDAR

"Sen Tanrı mısın?" ve "Aşağıların Aşağısı" Tefekkür Paylaşım Söyleşilerinden...